ร่วมเป็นเกียรติในพิธีเนื่องในวันคล้ายวันสถาปนากองอาสารักษาดินแดน

ร่วมพิธีวันคล้ายวันสถาปนากองอาสารักษาดินแดน

นางมลัยรัก ทองผา นายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดมุกดาหาร ได้มอบหมายให้นายธนภพ วิเศษบำรุงเจริญ เลขานุการนายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดมุกดาหาร ร่วมเป็นเกียรติในพิธีเนื่องในวันคล้ายวันสถาปนากองอาสารักษาดินแดน เมื่อวันศุกร์ ที่ 7 กุมภาพันธ์ 2563 เวลา 08.30 น. ณ บริเวณสนามหน้าศาลากลางจังหวัดมุกดหาร

Share: