ได้มอบทุนสนับสนุนนักเรียนโรงเรียนมุกดาหารในการเข้าร่วมแข่งขันทูบีนัมเบอร์วันระดับประเทศของชมรมทูบีนัมเบอร์วันจังหวัดมุกดาหาร

วันที่ 5 กุมภาพันธ์ 2563 นายวิริยะ ทองผา​ รองนายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดมุกดาหาร​ พร้อมด้วยนายวรายุทธ สงวนพวก​ เลขานุการนายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดมุกดาหาร​ ได้มอบทุนสนับสนุนนักเรียนโรงเรียนมุกดาหารในการเข้าร่วมแข่งขันทูบีนัมเบอร์วันระดับประเทศของชมรมทูบีนัมเบอร์วันจังหวัดมุกดาหาร

Share: