เข้าร่วมงานแถลงข่าวมหกรรมการแพทย์แผนไทยและการแพทย์พื้นบ้านไทยภาคตะวันออกเฉียงเหนือที่โรงแรม มุกดาหารแกรนด์โฮเทล อ.เมือง จ.มุกดาหาร

วันที่ 15 มกราคม 2563 ดร.ปัทมา จันทพันธ์เลขานุการนายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดมุกดาหาร เป็นตัวแทนนายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดมุกดาหาร เข้าร่วมงานแถลงข่าวมหกรรมการแพทย์แผนไทยและการแพทย์พื้นบ้านไทยภาคตะวันออกเฉียงเหนือที่โรงแรม มุกดาหารแกรนด์โฮเทล อ.เมือง จ.มุกดาหาร

Share: