การประชุมสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัดมุกดาหาร​

การประชุมสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัดมุกดาหาร​

วันที่ 15​ มกราคม 2563 เวลา 10.00 น. นายประพันธ์ คนหาญ ประธานสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัดมุกดาหาร ประธานในพิธีเปิดการประชุมสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัดมุกดาหาร สมัยวิสามัญ ประจำปี 2563 สมัยที่ 1 ครั้งที่ 1

โดยมีนายวิริยะ​ ทองผา รองนายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดมุกดาหาร​ รององค์การบริหารส่วนจังหวัดมุกดาหาร​ พร้อมด้วยนางเลขา​ บุตดีวงศ์​ รองนายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดมุกดาหาร​ และนายวรายุทธ​ สงวนพวก​ นายธนภพ​ วิเศษบำเจริญ​ เลขานุการนายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดมุกดาหาร​ นางบัวพันธ์​ กอดแก้ว รองปลัดองค์การบริหารส่วนจังหวัดมุกดาหาร​ หัวหน้าส่วนราชการทุกภาคส่วน ข้าราชการ พนักงาน​ลูกจ้าง สังกัดกองกิจการสภาฯ เข้าร่วมประชุมในครั้งนี้

ณ หอประชุมองค์การบริหารส่วนจังหวัดมุกดาหาร

Share: