ร่วมงานเดินแบบผ้าไหม​ ผ้าพื้นเมืองในงานกาชาดของดี​ 250​ ปี​ มุกดาหาร​ ณ​ บริเวรเวทีศาลากลางตังหวัดมุกดาหาร

วันอังคารที่​ 14​ มกราคม​ เวลา​ 18.30 น.​ นายธนภพ​ วิเศษบำรุงเจริญ​ พร้อมด้วย​ ดร.ปัทมา​ จันธพันธ์​ เลขานุการนายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดมุกดาหาร​ และนางสาววิไลลักษณ์​ ทองผา​ สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัดมุกดาหาร​ นายธรรศ​ อังคณา​ ผู้ช้วยเจ้าพนักงานธุรการ​ เข้าร่วมงานเดินแบบผ้าไหม​ ผ้าพื้นเมืองในงานกาชาดของดี​ 250​ ปี​ มุกดาหาร​ ณ​ บริเวรเวทีศาลากลางตังหวัดมุกดาหาร

Share: