ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างโครงการก่อสร้างท่อลอดเหลียม สายบ้านนาทาม ตำบลป่าไร่ อำเภอดอนตาล – บ้านเหล่าแขนทอง ตำบลเหล่าหมี อำเภอดอนตาล จังหวัดมุกดาหาร

สายบ้านนาทาม-บ้านเหล่าแขมทอง
Share: