เป็นประธานในพิธีเปิดกีฬาสีภายในโรงเรียน เพื่อเป็นการส่งเสริมและสนับสนุน ให้นักเรียนเล่นกีฬา ห่างไกลยาเสพติด

วันที่ 4 ธันวาคม 2562 นายวิริยะ ทองผา รองนายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดมุกดาหาร เป็นประธานในพิธีเปิดกีฬาสีภายในโรงเรียน เพื่อเป็นการส่งเสริมและสนับสนุน ให้นักเรียนเล่นกีฬา ห่างไกลยาเสพติด ณ โรงเรียนนาคำน้อยวิทยา ตำบลมุกดาหาร อำเภอเมืองมุกดาหาร จังหวัดมุกดาหาร

Share: