พิธีเปิดการแข่งขันกีฬา ณ สนามกีฬาโรงเรียนหว้านใหญ่วิทยา อำเภอหว้านใหญ่ จังหวัดมุกดาหาร

วันที่ 3 ธันวาคม 2562 นายวิริยะ ทองผา รองนายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดมุกดาหาร เป็นประธานในพิธีเปิดการแข่งขันกีฬา ณ สนามกีฬาโรงเรียนหว้านใหญ่วิทยา อำเภอหว้านใหญ่ จังหวัดมุกดาหาร

Share: