ร่วมกิจกรรมวันดินโลก ประจำปี 2562

วันที่ 2 ธันวาคม 2562 นายธนภพ วิเศษบำรุงเจริญ เลขานุการนายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดมุกดาหาร ร่วมกิจกรรมวันดินโลก ประจำปี 2562 โดยมีนายชยันต์ ศิริมาศ ผู้ว่าราชการจังหวัดมุกดาหาร เป็นประธานในพิธีเปิด ณ สถานีพัฒนาที่ดินมุกดาหาร บ้านสามขา หมู่ 15 ตำบลคำป่าหลาย อำเภอเมือง จังหวัดมุกดาหาร

Share: