เป็นประธานในพิธีเปิดกีฬาสีภายใน

วันที่ 26 พฤศจิกายน 2562 นายวิริยะ ทองผา รองนายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดมุกดาหาร เป็นประธานในพิธีเปิดกีฬาสีภายใน ณ โรงเรียนหว้านใหญ่ อำเภอหว้านใหญ่ จังหวัดมุกดาหาร

Share: