ร่วมพิธีทำบุญตักบาตร บําเพ็ญกุศลถวายเป็นพระราชกุศลแด่พระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศร มหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช

วันที่ 13 ตุลาคม 2562 นางสาวปัทมา จันทพันธ์ เลขานุการนายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดมุกดาหาร พร้อมด้วย ข้าราชการ พนักงาน ลูกจ้าง องค์การบริหารส่วนจังหวัดมุกดาหาร ร่วมพิธีทำบุญตักบาตร บําเพ็ญกุศลถวายเป็นพระราชกุศลแด่พระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศร มหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช บรมนาถบพิตร เนื่องในวันคล้ายวันสวรรคต ณ บริเวรหน้าศาลากลางจังหวัดมุกดาหาร

Share: