ตำแหน่งที่องค์กรต้องการ ดังนี้

1. ตำแหน่งวิศวกรโยธา ปก/ชก
2. ตำแหน่งวิศวกรเครื่องกล ปก/ชก
3. ตำแหน่งสถาปนิก ปก/ชก
4. ตำแหน่งนายช่างไฟฟ้า ปง/ชง
5. ตำแหน่งนายช่างโยธา ปง/ชง
6. ตำแหน่งนายช่างสำรวจ ปง/ชง
7. ตำแหน่งนายช่างเขียนแบบ ปง/ชง
8. ตำแหน่งเจ้าพนักงานการเงินและบัญชี ปง/ชง

Share: