งานเกษียณ 2562

ขออัญเชิญ สิ่งศักดิ์สิทธิ์ ทุกทิศา
ขอองค์เทพ เทวา มาห่มขวัญ
ให้ทุกท่านผู้เกษียณ ไร้โรค โชคอนันต์
ทุกคืนวัน…บุญรักษา…ผาสุกเทอญ…

#ด้วยรักและผูกพัน​ ♥️ #อบจ.#มุกดาหาร
#งานมุทิตาจิต​อบจ.มุกดาหาร

นายโสมนัส​ ทองสุข​
ปลัดองค์การบริหารส่วนจังหวัดมุกดาหาร

นางอภิวราภักค์ เกิดจันทึก
ผู้อำนวยการกองคลัง

นายภูธร มิควาฬ
พนักงานขับเครื่องจักรกลขนาดกลาง

นายไพรินทร์ ทองผา
พนักงานขับเครื่องจักรกลขนาดกลาง

Share: