อบจ.มุกดาหาร ส่งเสริมวิถีพุทธ นำแสงธรรมสู่เยาวชน

วันที่ 8 สิงหาคม 2562 นายวิริยะ ทองผา รองนายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดมุกดาหาร เป็นประธานเปิดงาน

โดยมีนายสุทธิพงษ์ ใจตรง ผู้อำนวยการโรงเรียนหว้านใหญ่วิทยา นางสาววิไลลักษณ์ ทองผา สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัดมุกดาหาร นายวรายุทธ สงวนพวก เลขานุการนายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดมุกดาหาร คณะครู นักเรียน ผู้ปกครอง เข้าร่วมในพิธี จำนวน 400 คน จัดขึ้นในระหว่างวันที่ 8-9 สิงหาคม 2562 ณ โรงเรียนหว้านใหญ่วิทยา ต.หว้านใหญ่ อ.หว้านใหญ่ จ.มุกดาหาร