นที่ 7 สิงหาคม 2562 เวลา 08.00 น. นางเลขา บุตดีวงศ์ รองนายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดมุกดาหาร พร้อมด้วยข้าราชการสังกัดสำนักปลัด ฝ่ายนิติการ พนักงาน ลูกจ้าง องค์การบริหารส่วนจังหวัดมุกดาหาร เข้าร่วมถวายพวงมาลางานวันรพี “วันรำลึกพระบิดาแห่งกฎหมายไทย” ประจำปี 2562 ณ บริเวณหน้าศาลจังหวัดมุกดาหาร