Posted in ข่าวประกวดราคา

ประกาศราคากลางจัดซื้อวัสดุก่อสร้างประเภทอื่นๆ ตามโครงการปรับปรุงก่อสร้าง /ปรับปรุงซ่อมสร้างถนนสายบ้านหนองผือ – บ้านชะโนด

Continue Reading...
Posted in ข่าวประกวดราคา

ประกาศราคากลางจัดซื้อวัสดุก่อสร้างประเภทหินตามโครงการปรับปรุงก่อสร้าง /ปรับปรุงซ่อมสร้างถนนสายบ้านหนองผือ – บ้านชะโนด

Continue Reading...
Posted in ข่าวประกวดราคา

ประกาศราคากลางจัดซื้อวัสดุก่อสร้างประเภทยางตามโครงการปรับปรุงก่อสร้าง /ปรับปรุงซ่อมสร้างถนนสายบ้านหนองผือ – บ้านชะโนด

Continue Reading...
Posted in ข่าวประกวดราคา

ประกาสราคากลาง เรื่อง ๑. โครงการปรับปรุงซ่อมแซมถนนลูกรังสายบ้านป่งโพน ตำบลดงเย็น – บ้านเหล่าคราม ตำบลคำอาฮวน อำเภอเมือง จังหวัดมุกดาหาร

Continue Reading...
Posted in ข่าวประกวดราคา

ประกาศราคากลาง เรื่อง โครงการปรับปรุงซ่อมแซมถนนลูกรังสายบ้านคำพี้ หมู่ 4 ตำบลบ้านเป้า อำเภอหนองสูง จังหวัดมุกดาหาร – วัดผาน้ำทิพย์ อำเภอหนองพอก จังหวัดร้อยเอ็ด

Continue Reading...
Posted in ภาพกิจกรรม

จัดหาเครื่องอุปโภคบริโภค​ ข้าวสาร​เหนียว​ กข​ 6/63 จำนวน​ 20,000​ กิโลกรัม ปลากระป๋อง​ จำนวน 20,000​ กระป๋อง บะหมี่กึ่งสำเร็จรูป​ จำนวน 40,000​ ห่อ ขนม​ยูโร่เค้ก​ จำนวน​ 4,000​ กล่อง​

วันที่​ 25​ พฤษภาคม​ 2563…

Continue Reading...