Posted in ภาพกิจกรรม

ร่วมงานบุญประเพณีประทายข้าวเปลือก​ ณ​ วัดป่าหนองกบ​ หมู่​ 4​ ตำบลชะโนด อำเภอหว้านใหญ่​ จังหวัดมุกดาหาร

วันที่​ 5​ กุมภาพันธ์​ 25…

Continue Reading...
Posted in กิจกรรมเด่น ภาพกิจกรรม

ได้มอบทุนสนับสนุนนักเรียนโรงเรียนมุกดาหารในการเข้าร่วมแข่งขันทูบีนัมเบอร์วันระดับประเทศของชมรมทูบีนัมเบอร์วันจังหวัดมุกดาหาร

วันที่ 5 กุมภาพันธ์ 2563 …

Continue Reading...
Posted in ภาพกิจกรรม

ประธานเปิดการจัดกิจกรรมรอบกองไฟ

วันที่​ 4​ กุมภาพันธ์​ 25…

Continue Reading...