เป็นประธานในพิธีเปิดกีฬาสีภายในโรงเรียน เพื่อเป็นการส่งเสริมและสนับสนุน ให้นักเรียนเล่นกีฬา ห่างไกลยาเสพติด

วันที่ 4 ธันวาคม 2562 นายวิริยะ ทองผา รองนายกองค์ก […]

ประกาศราคากลาง เรื่อง โครงการซ่อมแซมถนนลาดยางผิวทาง Asphaltic Concrete สาย มห.ถ1-0015 บ้านเปียด ตำบลดงหลวง – บ้านหนองหนาว ตำบลหนองบัว อำเภอดงหลวง จังหวัดมุกดาหาร

ประกาศราคากลาง เรื่อง โครงการซ่อมแซมถนนลาดยางผิวทาง Asphaltic Concrete สาย อบจ.บ้านเปียด ตำบลดงหลวง – บ้านหนองแคน ตำบลหนองแคน อำเภอดงหลวง จังหวัดมุกดาหาร