Posted in ภาพกิจกรรม

ผลการจับฉลากแบ่งสายการแข่งขันกีฬา​ “บาสเกตบอล​ อบจ.มุกดาหารคัพ” ต่อต้านยาเสพติด​ ครั้งที่1/2563

ผลการจับฉลากแบ่งสายการแข่…

Continue Reading...
Posted in ภาพกิจกรรม

ข่าวดี.. มีกิจกรรมมาให้ร่วมสนุกกันอีกแล้ว​ เพื่อเผยแพร่และประชาสัมพันธ์​ สนามกีฬากลางจังหวัดมุกดาหาร​ ให้เป็นที่รู้จักอย่างแพร่หลายแก่พี่น้องประชาชน​

ข่าวดี.. มีกิจกรรมมาให้ร่…

Continue Reading...
Posted in ข่าวประชาสัมพันธ์

เรื่อง โครงการออกบริการเคลื่อนที่รับชำระภาษี /ค่าธรรมเนียมบำรุงองค์การบริหารส่วนจังหวัดมุกดาหาร ปีงบประมาณ 2563

Continue Reading...
Posted in ข่าวประชาสัมพันธ์

เรื่อง ประชาสัมพันธ์การขยายเวลาให้บริการประชาชนนอกเหนือจากเวลาปฏิบัติงานปกติ

Continue Reading...
Posted in ภาพกิจกรรม

เป็นประธานในพิธีเปิดกีฬาสีภายใน

วันที่ 26 พฤศจิกายน 2562 …

Continue Reading...
Posted in ภาพกิจกรรม

ร่วมพิธีลงนามบันทึกความเข้าใจการจัดการศึกษาร่วม (MOU) ระหว่างองค์การบริหารส่วนจังหวัดมุกดาหาร กับหน่วยงานการศึกษาในจังหวัดมุกดาหาร

วันที่ 25 พฤศจิกายน 2562 …

Continue Reading...
Posted in ภาพกิจกรรม

การประชุมสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัดมุกดาหาร​

การประชุมสภาองค์การบริหาร…

Continue Reading...
Posted in ข่าวประกวดราคา

ประกาศราคากลาง ราคากลางงานจัดซื้อวัสดุก่อสร้างประเภทหินและประเภทอื่นๆ เพื่อดำเนินงานตามโครงการซ่อมบำรุงถนนลาดยาง (ซ่อมบำรุงปกติ/ซ่อมปะหลุม)

Continue Reading...
Posted in ข่าวประกวดราคา

ประกาศราคากลาง ราคากลางงานจัดซื้อวัสดุก่อสร้างประเภทยาง เพื่อดำเนินงานตามโครงการซ่อมบำรุงถนนลาดยาง (ซ่อมบำรุงปกติ/ซ่อมปะหลุม)

Continue Reading...
Posted in ข่าวประกวดราคา

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างโครงการปรับปรุงซ่อมแซมถนนลาดยาง ผิวทาง Asphaltic concrete สาย อบจ.มห ถ1-0005 บ้านน้ำเที่ยง – บ้านดอนป่าแคน ตำบลโพนงาม อำเภอคำชะอี จังหวัดมุกดาหาร

Continue Reading...