ขอประชาสัมพันธ์ เรื่องการออกสุ่มตรวจผู้ประกอบการจำหน่ายดอกไม้เพลิง รวมทั้งชุดสังฆทานและชุดไทยธรรมในช่วงเทศกาลออกพรรษา ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563