Posted in ภาพกิจกรรม

จังหวัดมุกดาหาร ประกอบพิธีทำบุญตักบาตรเนื่องในงานเฉลิมฉลองหอแก้วมุกดาหารครบรอบ 24 ปี

จังหวัดมุกดาหาร ประกอบพิธ…

Continue Reading...
Posted in ข่าวประกวดราคา

ประกาศราคากลาง เรื่อง จัดซื้อวัสดุก่อสร้าง ประเภทอื่นๆ ตามโครงการซ่อมถนนสาย บ้านคำฮี – บ้านกุดโง้งใหญ่

Continue Reading...
Posted in ข่าวประกวดราคา

ประกาศราคากลาง เรื่อง จัดซื้อวัสดุก่อสร้าง ประเภทหิน ตามโครงการซ่อมถนนสาย บ้านคำฮี – บ้านกุดโง้งใหญ่

Continue Reading...
Posted in ข่าวประกวดราคา

ประกาศราคากลาง เรื่อง จัดซื้อวัสดุก่อสร้าง ประเภทยาง ตามโครงการซ่อมถนนสาย บ้านคำฮี – บ้านกุดโง้งใหญ่

Continue Reading...
Posted in ภาพกิจกรรม

ประชุมคณะกรรมการพัฒนาองค์การบริหารส่วนจังหวัดมุกดาหารและประชาคมท้องถิ่นระดับจังหวัด

วันที่ 25 กรกฎาคม 2562 เว…

Continue Reading...
Posted in ภาพกิจกรรม

ร่วมงานเฉลิมฉลองหอแก้วมุกดาหาร ครบ 24 ปี ภายใต้โครงการท่องเที่ยวกลุ่มจังหวัดสนุกตามรอยอารยธรรมลุ่มน้ำโขง (ธรรมะ ธรรมชาติ วัฒนธรรม) สู่สากลภายใต้แนวคิด “ถนนสนุกสีสัน วัฒนธรรมมุกดาหาร”

อบจ.มห.​ จัดงานเฉลิมฉลองห…

Continue Reading...
Posted in ภาพกิจกรรม

“#ถนนสนุกสีสันวัฒนธรรมมุกดาหาร”

แชร์ให้โลกรู้ไปเลย​ 24-7-…

Continue Reading...
Posted in ภาพกิจกรรม

โครงการ “ปลูกต้นไม้ ปล่อยพันธ์ปลา”

อบจ.ร่วมจัดโครงการ “ปลูกต…

Continue Reading...
Posted in ภาพกิจกรรม

าร่วมพิธีเจริญพระพุทธมนต์สมโภชพระพุทธสิงห์สอง พระพุทธรูปสำคัญของจังหวัดมุกดาหาร เฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว เนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษา 67 พรรษา

วันที่ 23 กรกฎาคม 2562 เว…

Continue Reading...