Posted in ภาพกิจกรรม

เป้าหมายในการลด ละ เลิก ใช้พลาสติก โดยมีวัตถุประสงค์ส่งเสริมการใช้ถุงผ้า

องค์การบริหารส่วนจังหวัดม…

Continue Reading...
Posted in ภาพกิจกรรม

ร่วมพิธีวางพวงมาลาถวายราชสัการะสมเด็จพระนารายณ์มหาราช น้อมรำลึกวันคล้ายวันสวรรคต

11 กรกฎาคม น้อมรำลึกวันคล…

Continue Reading...
Posted in ภาพกิจกรรม

ประชุมคณะกรรมการประสานแผนพัฒนาท้องถิ่นระดับจังหวัด ครั้งที่ 1/2562

วันที่ 10 กรกฏาคม 2562 เว…

Continue Reading...
Posted in ภาพกิจกรรม

ร่วมกับโรงเรียนมุกดาหาร รณรงค์ป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติด “ไม่เป็นทาสบุหรี่” มุกดาหาร

อบจ.มุกดาหาร ร่วมกับโรงเร…

Continue Reading...
Posted in ผลการปฏิบัติงาน

สัญญาจ้างก่อสร้าง

สัญญจ้างก่อสร้างโครงการปร…

Continue Reading...