ร่วมแรงร่วมใจในการสร้างฝายชะลอน้ำ ณ บริเวณห้วยเสี้ยว บ้านพังคอง หมู่ที่ 5 ตำบลบ้านโคก อำเภอเมือง จังหวัดมุกดาหาร

อบจ. มุกดาหาร พร้อมชาวบ้านร่วมแรงร่วมใจสร้างฝายชะล […]