นเปิดโครงการฝายชะลอน้ำและพิธีเปิดโครงการปลูกป่า/ปลูกหญ้าแฝกเฉลิมพระเกียรติ ประจำปี 2562

อบจ.มุกดาหารเปิดฝายชะลอน้ำ พร้อมปลูกป่าปลูกหญ้าแฝก […]