ประกาศองค์การบริหารส่วนจังหวัดมุกดาหาร เรื่อง ประกาศรายชื่อผู้สอบผ่านข้อเขียนภาคความรู้ความสามารถทั่วไป (ภาค ก) และความรู้ความสามารถเฉพาะตำแหน่ง (ภาค ข) และมีสิทธิสอบภาคความเหมาะสมกับตำแหน่ง ภาค ค (สอบสัมภาษณ์) พนักงานจ้างตามภารกิจและพนักงานจ้างทั่วไป

ร่วมเป็นเกียรติและกล่าวต้อนรับคณะกรรมการ ประเมินผลงานวิทยฐานะ ผู้อำนวยการ สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาเชี่ยวชาญ

วันที่ 5 มิถุนายน 2562 เวลา 09.00 น. นางเลขา บุตดี […]