ประกาศราคากลาง เรื่อง โครงการก่อสร้างถนนลูกรังสายบ้านหลุบปึ้ง หมู่ 1 บ้านโคกหินกอง หมู่ 5 ตำบลหนองสูงใต้ อำเภอหนองสูง – บ้านหนองนกเขียน หมู่ 4 ตำบลร่มเกล้า อำเภอนิคมคำสร้อย จังหวัดมุกดาหาร

ประกาสราคากลาง เรื่อง โครงการก่อสร้างถนนลูกรังสายบ้านหลุบปึ้ง หมู่ 1 บ้านโคกหินกอง หมู่ 5 ตำบลหนองสูงใต้ อำเภอหนองสูง – บ้านหนองนกเขียน หมู่ 4 ตำบลร่มเกล้า อำเภอนิคมคำสร้อย จังหวัดมุกดาหาร