รับเกียรติให้เป็นประธานเปิดการแข่งขันกีฬาชุมชนสัมพันธ์ ณ สนามกีฬาโรงเรียนบ้านดงมอน ตำบลดงมอน อำเภอเมือง จังหวัดมุกดาหาร

วันที่ 15 พฤษภาคม 2562 นายวิริยะ ทองผา รองนายกองค์ […]

ได้เป็นประธานในพิธีเปิดงานประเพณีบุญผะเหวดเทศน์มหาชาติ ณ เวทีรำวงย้อนยุค ริมน้ำหนองสูง อำเภอหนองสูง จังหวัดมุกดาหาร

วันที่ 11 พฤษภาคม 2562 เวลา19.30 น. นาย วิริยะ ทอง […]

ประธานในพิธีเปิดงานสืบสานประเพณีบุญบั้งไฟ ณ บริเวณทุ่งนาดอนปู่ตา บ้านตูมหวาน หมู่ 8 ตำบลโพนงาม อำเภอคำชะอี จังหวัดมุกดาหาร

วันที่ 11 พฤษภาคม 2562 นายวิริยะ ทองผา รองนายกองค์ […]