เข้าร่วมโครงการปลูกจิตสำนึก จริยธรรมและคุณธรรมด้านการป้องกัน ปราบปรามทุจริตและประพฤติมิชอบใน ภาครัฐ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2562 ณ ห้องพลอยบอลรูม โรงแรมพลอยพาเลช

วันที่ 15 กุมภาพันธ์ 2562 เวลา 09.00 น. นางมลัยรัก […]

เข้าร่วมโครงการตรวจนิเทศงานเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพการปฏิบัติงานให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ประจำปีงบประมาณ 2562

เมื่อวันพุธที่ 13 กุมภาพันธ์ 2562 เวลา 15.00 น. นา […]

เป็นประธานในพิธีเปิดงาน มีหัวหน้าส่วนราชการจังหวัดและในท้องถิ่น รวมทั้งประชาชนเข้าร่วมงานเป็นจำนวนมาก กิจกรรมประกอบด้วย พิธีทำบุญตักบาตรข้าวจี่ การแสดงฟ้อนเปิดงาน “สวรรค์งาน บุญข้าวจี่” ขบวนแห่ข้าวจี่สร้างสรรค์ การแสดงนิทรรศการขบวนแห่ การประกวดคุ้มข้าวจี่ การประกวดข้าวจี่โชว์ การประกวดข้าวจี่ชิม การประกวดพาแลงอีสาน และชมการแสดงศิลวัฒนธรรมพื้นบ้าน ผลการประกวดคุ้มข้าวจี่

เมื่อวันที่ ๙ ก.พ. ๒๕๖๒ เวลา ๑๖.๓๐ น. นางมลัยรัก ท […]

ร่วมแสดงความยินดีและต้อนรับนายประพันธ์ คนหาญ ส.อบจ. เขต 1 อำเภอหนองสูง ประธานสภาฯคนใหม่ นายกิตติศัพท์ คนคล่อง ส.อบจ. เขต3 อำเภอคำชะอี รองประธานคนที่ 1 และนายสุธี บัวสด ส.อบจ. เขต7 อำเภอเมืองมุกดาหาร เป็นรองประธานคนที่ 2 ณ หอประชุมองค์การบริหารส่วนจังหวัดมุกดาหาร

วันอังคารที่ 12 กุมภาพันธ์ 2562 เวลา 11.30 น. นางม […]

องค์การบริหารส่วนจังหวัดมุกดาหาร ประชุมประจำเดือนกุมภาพันธ์ 2562 กำหนดเป้าหมายการทำงานและมอบนโยบายในการปฏิบัติราชการ หัวหน้าส่วนราชการ หัวหน้าฝ่ายฯ ทุกฝ่าย ข้าราชการ พนักงานจ้าง ลูกจ้างทุกท่าน ในสังกัดองค์การบริหารส่วนจังหวัดมุกดาหาร

วันอังคารที่ 12 กุมภาพันธ์ 2562 เวลา09.30 น. องค์ก […]

ประชุมสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัดมุกดาหาร สมัยวิสามัญ ประจำ 2562 สมัยที่ 1 ครั้งที่ 1 เพื่อให้สภาองค์การบริหารส่วนจังหวัดเลือกประธานและรองประธานแทนตำแหน่งที่ว่าง

วันจันทร์ที่ 11 กุมภาพันธ์ 2562 เวลา 10.00 น. ประช […]