องค์การบริกหารส่วนจังหวัดมุกดาหาร​ ร่วมชมการถ่ายทอดสด พระราชพิธีเสด็จพระราชดำเนินเลียบพระนคร โดยขบวนพยุหยาตรา ทางชลมารค เนื่องในพระราชพิธีบรมราชาภิเษก พุทธศักราช 2562

วันที่​ 12​ ธันวาคม​ 2562​ เวลา​ 15.00​ น.​ นายกอง […]

ร่วมพิธีวางพานพุ่มดอกไม้ และถวายบังคมหน้าพระบรมฉายาลักษณ์ พระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศร มหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช บรมนาถบพิตร รัชกาลที่ 9

วันที่ 5 ธันวาคม 2562 นางเลขา บุตดีวงศ์ รองนายกองค […]

วันที่ 5 ธันวาคม 2562 ร่วมพิธีทำบุญตักบาตร เนื่องในวันคล้ายวันพระบรมราชสมภพพระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศร มหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช บรมนาถบพิตร รัชกาลที่ 9

วันที่ 5 ธันวาคม 2562 นางเลขา บุตดีวงศ์ รองนายกองค […]

เป็นประธานในพิธีเปิดกีฬาสีภายในโรงเรียน เพื่อเป็นการส่งเสริมและสนับสนุน ให้นักเรียนเล่นกีฬา ห่างไกลยาเสพติด

วันที่ 4 ธันวาคม 2562 นายวิริยะ ทองผา รองนายกองค์ก […]

เข้าร่วมประชุมการดำเนินงานโครงการ สืบส่านอนุรักษ์ผ้าถิ่นไทย ดำรงไว้ในแผ่นดิน ที่ห้องแก้วกินรี ชั้น 5 ศาลากลางจังหวัดมุกดาหาร

วันที่​ 3​ ธันวาคม​ 2562​ เวลา​ 10.00​ น.​ นางเลขา […]