Posted in ข่าวประกวดราคา

งานตุ้มโฮม ร่วมใจ พัฒนาปลูกป่า รักษาสิ่งแวดล้อม ปลูกไม้ บวชป่า พาเที่ยว ผูกเสี่ยวกับต้นไม้ สุขใจปล่อยสัตว์สู่ธรรมชาติ ครั้งที่ 9

วันที่ 9 สิงหาคม 2563 นาย…

Continue Reading...
Posted in ข่าวประกวดราคา

ประกาศ อบจ.มห เรื่อง จ้างที่ปรึกษาโครงการจ้างที่ปรึกษาจัดทำแผลยุทธศาสตร์พัฒนาบุคคลากร

Continue Reading...
Posted in ข่าวประกวดราคา

ประกาศราคากลาง โครงการก่อสร้างและติดตั้งโคมไฟฟ้าแสงสว่างพลังงานแสงอาทิตย์ (ระบบโซล่าเซลล์) บริเวณสนามกีฬากลางจังหวัดมุกดาหาร จำนวน 10 ต้น

Continue Reading...
Posted in ข่าวประกวดราคา

ประกาศราคากลางงานจัดซื้อวัสดุก่อสร้างประเภทหิน เพื่อดำเนินงานซ่อมบำรุงพิเศษงานทางถนนลาดยาง สายทาง มห.ถ1-0030 บ้านนาตะแบง ตำบลคำป่าหลาย อำเภอเมืองมุกดาหาร – บ้านโคกสวาท ตำบลขามป้อม อำเภอหว้านใหญ่ จังหวัดมุกดาหาร

Continue Reading...
Posted in ข่าวประกวดราคา

ประกาศราคากลางงานจัดซื้อวัสดุก่อสร้างประเภทหิน เพื่อดำเนินงานซ่อมบำรุงพิเศษงานทางถนนลาดยาง สายทาง มห.ถ1-0030 บ้านนาตะแบง ตำบลคำป่าหลาย อำเภอเมืองมุกดาหาร – บ้านโคกสวาท ตำบลขามป้อม อำเภอหว้านใหญ่ จังหวัดมุกดาหาร

Continue Reading...
Posted in ข่าวประกวดราคา

ประกาศราคากลางงานจัดซื้อวัสดุก่อสร้างประเภทยาง เพื่อดำเนินงานซ่อมบำรุงพิเศษงานทางถนนลาดยาง สายทาง มห.ถ1-0030 บ้านนาตะแบง ตำบลคำป่าหลาย อำเภอเมืองมุกดาหาร – บ้านโคกสวาท ตำบลขามป้อม อำเภอหว้านใหญ่ จังหวัดมุกดาหาร

Continue Reading...
Posted in ข่าวประกวดราคา

ประกาศราคากลางงานจัดซื้อวัสดุก่อสร้างประเภทหินและประเภทอื่นๆ ตามโครงการซ่อมถนนลาดยาง จำนวน 8 สายทาง

Continue Reading...
Posted in ข่าวประกวดราคา

ประกาศราคากลางงานจัดซื้อวัสดุก่อสร้างประเภทยาง ตามโครงการซ่อมถนนลาดยาง จำนวน 8 สายทาง

Continue Reading...
Posted in ข่าวประกวดราคา

ประกาศราคากลางงานจ้างซ่อมบำรุงรักษารถยนต์บรรทุกเทท้าย 6 ล้อ ยี่ห้ออีซูซุ ทะเบียน 80-3531 มุกดาหาร รหัส 017-35-0001

Continue Reading...
Posted in ข่าวประกวดราคา

ประกาศราคากลางงานจัดซื้อวัสดุก่อสร้างประเภทอื่นๆ เพื่อดำเนินการตามโครงการฉาบผิวทาง Slurry Seal สายทาง มห.ถ1-0006 สายบ้านด่านยาว ตำบลนากอก – บ้านนาอุดม ตำบลนาอุดม อำเภอนิคมคำสร้อย จังหวัดมุกดาหาร ช่วง กม.ที่ 5+948 ถึง กม.ที่ 6+660 ระยะทางดำเนินการ 0.712 กิโลเมตร

Continue Reading...