Posted in ข่าวประชาสัมพันธ์ ไม่มีหมวดหมู่

ด้วยจังหวัดมุกดาหาร ขอความร่วมมือประชาสัมพันธ์การออกสุ่มตรวจสอบผู้ประกอบการ จำหน่ายชุดสังฆทานและชุดไทยธรรม ในช่วงเทศกาลวันเข้าพรรษา

Continue Reading...
Posted in ข่าวประชาสัมพันธ์

ขอประชาสัมพันธ์ ด้วยจังหวัดมุกดาหารขอความร่วมมือการออกสุ่มตรวจสอบผู้ประกอบธุรกิจให้เช่าที่อยู่อาศัยในพื้นที่จังหวัดมุกดาหาร

ขอประชาสัมพันธ์ ด้วยจังหว…

Continue Reading...
Posted in ข่าวประชาสัมพันธ์

โครงการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงานขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น Integrity and Transparency Assessment (ITA) ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2563

ขอเชิญข้าราชการ พนักงาน ล…

Continue Reading...
Posted in ข่าวประชาสัมพันธ์

เข้าร่วมการดำเนินโครงการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงานขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น Integrity and Transparency Assessment (ITA) ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2563

ขอเชิญผู้รับบริการหรือผู้…

Continue Reading...
Posted in ข่าวประชาสัมพันธ์

ขอประชาสัมพันธ์ การสำรวจการป้องกันการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID – 19) ในระหว่าง มาตราผ่อนปรน

ขอประชาสัมพันธ์ การสำรวจก…

Continue Reading...
Posted in ข่าวประชาสัมพันธ์

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ประกวดราคารถเกลี่ยดิน

Continue Reading...
Posted in ข่าวประชาสัมพันธ์

ขอความอนุเคราะห์เผยแพร่เนื้อหาเพื่อสร้างการรับรู้และภูมิคุ้มกันยาเสพติดเกี่ยวกับพืชกระท่อม

Continue Reading...
Posted in ข่าวประชาสัมพันธ์

ประชาสัมพันธ์การออกสุ่มตรวจสอบผู้ประกอบธุรกิจจำหน่ายรถยนต์ใช้แล้วในพื้นที่จังหวัดมุกดาหาร

Continue Reading...
Posted in ข่าวประชาสัมพันธ์

ประกาศคณะกรรมการจัดประกวดนวัตกรรมประชาธิปไตย ปี 2563 การประกวดนวัตกรรมเพื่อพัฒนาประชาธิปไตร

Continue Reading...
Posted in ข่าวประชาสัมพันธ์

ขอความอนุเคราะห์ประชาสัมพันธ์ งาน April Series 2020

Continue Reading...