Posted in กิจกรรมเด่น ภาพกิจกรรม

เจ้าหน้าที่ฝ่ายสาธารณภัย​และสิ่งแวดล้อม สังกัดกองช่าง​ นำรถบรรทุกน้ำขนาด 6,000​ ลิตร​ จำนวน​ 2​ คัน พร้อมเจ้าหน้าที่ออกไปดำเนินการแจกจ่ายน้ำและช่วยเหลือประชาขนที่ได้รับความเดือดร้อนจากปัญหาภัยแล้งในพื้นที่​ ต.โพนงาม อ.คำชะอี

นายวิริยะ​ ทองผา​ รองนายก…

Continue Reading...
Posted in กิจกรรมเด่น ภาพกิจกรรม

องค์การบริหารส่วนจังหวัดมุกดาหาร​ ร่วมบริจาคเงิน​ 300,000​ บาท​ เพื่อซื้ออุปกรณ์และวัตถุดิบส่วนผสมต่างๆในการจัดทำเจลแอลกอฮอล์​ เพื่อรวมพลังปฏิบัติการป้องกันการแพร่ระบาดและต่อสู้กับเชื้อไวรัสโคโรน่า​ (covid-19)

วันที่​ 15​ เมษายน​ 2563​…

Continue Reading...
Posted in กิจกรรมเด่น ภาพกิจกรรม

ขอรายงานผลการปฏิบัติงานการออกฉีดพ่นน้ำยาเคมี ป้องกันและลดการแพร่กระจายของเชื้อ Virus Covid 2019

ขอรายงานผลการปฏิบัติงานกา…

Continue Reading...
Posted in กิจกรรมเด่น ภาพกิจกรรม

ให้นำชุดฉีดพ่นสารเคมี ออกฉีดพ่นสารละลายไฮโดรเจน เพื่อกำจัด ป้องกัน และควบคุมการแพร่ระบาดของเชื้อ Virus Covic 2019​ ตา​มสถานที่ต่างๆ

วันที่ 2 เมษายน 2563​ ฝ่า…

Continue Reading...
Posted in กิจกรรมเด่น ภาพกิจกรรม

เร่งมือผลิตเจลแอลกอฮอล์​และควบคุมการจัดทำเองทุกขั้นตอน​ เพื่อส่งมอบให้ศูนย์บัญชาการเหตุการณ์​ กรณีโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา​ 2019​ จังหวัดมุกดาหาร​

วันที่​ 25​ มีนาคม​​ นายว…

Continue Reading...
Posted in กิจกรรมเด่น ภาพกิจกรรม

ร่วมลงมือปฏิบัติการจัดทำเจลล้างมือแอลกอฮอล์เพื่อส่งมอบให้ศูนย์บัญชาการเหตุการณ์กรณีโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 จังหวัดมุกดาหาร​ เพื่อป้องกันและควบคุมการติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019

วันที่ 23 มี.ค.63 นางมลัย…

Continue Reading...
Posted in กิจกรรมเด่น ภาพกิจกรรม

อบจ.มุกดาหาร จัดโครงการผลิตเจลเพื่อนำเข้าศูนย์ไปแจกจ่ายให้กับประชาชนในจังหวัดมุกดาหาร

อบจ.มุกดาหาร จัดโครงการผล…

Continue Reading...
Posted in กิจกรรมเด่น ภาพกิจกรรม

โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการให้ความรู้ในการป้องกันโรคติดต่อเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID 19)

อบจ.มุกดาหาร เร่งให้ความร…

Continue Reading...
Posted in กิจกรรมเด่น ภาพกิจกรรม

การประกวดสรภัญญะส่งเสริมภูมิปัญญาท้องถิ่นอีสาน

การประกวดสรภัญญะส่งเสริมภ…

Continue Reading...
Posted in กิจกรรมเด่น ภาพกิจกรรม

การแข่งขันฟุตบอลฟุตบอลการกุศลจัดหาคุรุภัณฑ์ ระหว่างทีมมุกดาหารเฉพาะกิจ vs Allstar ช่อง 3 #มาเตะบอลการกุศลเพื่อซื้อเครื่องมือแพทย์ให้กับโรงพยาบาลมุกดาหาร มินิคอนเสิร์ตของแซ็ก ชุมแพ เพื่อคลายเหงา ใครอยากต่อยอดทำบุญร่วมกันเชิญได้ที่สนามมีเจ้าหน้าที่จากทางโรงพยาบาล

การแข่งขันฟุตบอลฟุตบอลการ…

Continue Reading...