องค์การบริหารส่วนจังหวัดมุกดาหาร ส่งมอบบ้านในโครงการแก้ไขปัญหาสังคมและความยากจนด้านที่อยู่อาศัยในตำบลดงเย็น

องค์การบริหารส่วนจังหวัดมุกดาหาร ส่งมอบบ้านในโครงก […]

ร่วมพิธีจุดเทียนเพื่อน้อมรำลึกในพระมหากรุณาธิคุณ แด่พระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศร มหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช บรมนาถบพิตร เนื่องในวันคล้ายวันสวรรคต

อบจ.มุกดาหาร​ ร่วมพิธีจุดเทียนน้อมรำลึกในพระมหากรุ […]

พิธีถวายบังคม แด่พระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศร มหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช บรมนาถบพิตร เนื่องในวันคล้ายวันสวรรคต ณ บริเวรหน้าศาลากลางจังหวัดมุกดาหาร

วันที่ 13 ตุลาคม 2562 นางสาวปัทมา จันทพันธ์ เลขานุ […]

ร่วมพิธีทำบุญตักบาตร บําเพ็ญกุศลถวายเป็นพระราชกุศลแด่พระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศร มหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช

วันที่ 13 ตุลาคม 2562 นางสาวปัทมา จันทพันธ์ เลขานุ […]

พิธีมอบบ้านผู้ยากไร้ตามโครงการแก้ไขปัญหาสังคมและความยากจนด้านที่อยู่อาศัย ให้กับนางระเบียบ เจนจบ บ้านเลขที่ 62 ม.5 บ.เป้า ต.บ้านเป้า อ.หนองสูง จ.มุกดาหาร

วันที่ 8 ตุลาคม 2562 นายวิริยะ ทองผา รองนายกองค์กา […]