ข่าวกิจกรรม

ลงพื้นที่ดูแลและปรับปรุงซ่อมแซมถนนที่ชำรุดสายบ้านโค้งสำราญ ตำบลคำอาฮวน อำเภอเมือง จังหวัดมุกดาหาร โดยการลงดินลูกรัง เพื่อช่วยเหลือประชาชนได้รับความสะดวกในการใช้ถนน

วันจันทร์ที่ 18 กันยายน พ

Read More »

ปรับปรุงซ่อมแซมถนนที่ชำรุดสายตำบลป่งขาม อำเภอหว้านใหญ่ จังหวัดมุกดาหาร โดยการลงดินลูกรัง เพื่อช่วยเหลือประชาชนได้รับความสะดวกในการใช้ถนน

วันอาทิตย์ที่ 17 กันยายน

Read More »

เจ้าหน้าที่กองช่างลงพื้นที่ปรับปรุงซ่อมแซมถนนที่เป็นหลุมเป็นบ่อในเบื้องต้นเพื่อบรรเทาความเดือดร้อนของประชาชนในการสัญจร

วันพุธที่ 13 กันยายน พ.ศ.

Read More »