วันที่ 21 ตุลาคม 2558 นายเอกสิทธิ์ ศรีลาศักดิ์ ร่วมวางพานดอกไม้สด

วันที่ 21 ตุลาคม 2558  นายเอกสิทธิ์ ศรีลาศักดิ์ รองนายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดมุกดาหาร พร้อมข้าราชการองค์การบริหารส่วนจังหวัดมุกดาหาร ร่วมวางพานดอกไม้สด เพื่อถวายราชสักการะและแสดงความรำลึกในพระมหากรุณาธิคุณของ สมเด็จพระศรีนครินทราบรมราชชนนี เนื่องในวันสมเด็จย่า ณ สวนสมเด็จย่า อ.ดอนตาล จังหวัดมุกดาหาร

Share: