ประกาศองค์การบริหารส่วนจังหวัดมุกดาหาร เรื่อง รับสมัครบุคคลเพื่อสรรหาและเลือกสรรเป็นพนักงานจ้างผู้เชี่ยวชาญพิเศษ (ด้านการบริหารงานทั่วไป) สังกัดองค์การบริหารส่วนจังหวัดมุกดาหาร

Share:

Author: admin