ประกาศองค์การบริหารส่วนจังหวัดมุกดาหาร เรื่อง บัญชีรายชื่อผู้ผ่านการสรรหาและเลือกสรรเพื่อจ้างเหมาบริการ ตำแหน่ง ครูสาระวิชาภาษาไทย ระดับมัธยมศึกษา และตำแหน่ง ครูสาระวิชาภาษาอังกฤษ ระดับมัธยมศึกษา ให้แก่โรงเรียนตำรวจตระเวนชายแดน สังกัดกองกำกับการตำรวจตระเวนชายแดนที่ ๒๓

ประกาศผล
Share:

Author: admin