ครงการฝึกอบรมเยาวชนเพื่อป้องกันและลดอุบัติเหตุ

วันที่ 4 กรกฎาคม 2562 นายวิริยะ ทองผา รองนายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดมุกดาหาร เป็นประธานในพิธีเปิดโครงการฝึกอบรมเยาวชนเพื่อป้องกันและลดอุบัติเหตุ โดยมี นายประพันธ์ คนหาญ ประธานสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัดมุกดาหาร เป็นผู้กล่าวรายงานเปิดโครงการฯ​ นายวรายุทธ สงวนพวก เลขานุการนายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดมุกดาหาร​ข้าราชการ/พนักงาน และนักเรียน ร่วมกิจกรรม ณ โรงเรียนหนองสูงสามัคคีวิทยา อำเภอหนองสูง จังหวัดมุกดาหาร

Share: