วันที่ 26 มิถุนายน 2562 เวลา 09.30 น. นายวิริยะ ทองผา รองนายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดมุกดาหาร นายประพันธ์ คนหาญ ประธานสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัดมุกดาหาร ผู้บริหาร และสมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัดมุกดาหาร ข้าราชการ พนักงานและลูกจ้างในสังกัดองค์การบริหารส่วนจังหวัดมุกดาหาร เข้าร่วมกิจกรรมเนื่องในวันต่อต้านยาเสพติดโลก (26 มิถุนายน) ประจำปี 2562 โดยมีนายชยันต์ ศิริมาศ ผู้ว่าราชการจังหวัดมุกดาหาร เป็นประธานในพิธี วันต่อต้านยาเสพติดโลก ประจำปี 2562 ณ โรงเรียนมุกดาหาร ตำบลมุกดาหาร อำเภอเมือง จังหวัดมุกดาหาร

องค์การบริหารส่วนจังหวัดมุกดาหารได้สนับสนุนการจัดสถานที่/เครื่องเสียง นักร้องและวงดนตรีน้องแน็ท The Voice Kids 2017 เดอะวอยซ์ คิดส์/อาหารว่างและน้ำดื่มสำหรับมวลชนที่เข้าร่วมกิจกรรม โดยมีส่วนราชการ หน่วยงาน สถานศึกษา นักเรียน องค์กรภาคเอกชนนำมวลชนมาร่วมกิจกรรมในครั้งนี้มากกว่า 3,000 คน ซึ่งเป็นการแสดงถึงความร่วมใจกันเป็นหนึ่งเดียวในการแก้ไขปัญหายาเสพติดให้บรรลุผลสำเร็จอย่างยั่งยืน