วันทึ่ 24 มิถุนายน 2562 เวลา 13.30 น. นางเลขา บุตดีวงศ์ รองนายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดมุกดาหาร ได้รับมอบหมายจากนายกองค์การบริหารส่วนมุกดาหาร ร่วมประชุมคณะกรรมการตรวจสอบและติดตามการบริหารงานตำรวจจังหวัดมุกดาหาร ณ ห้องประชุมแสงสิงแก้ว ชั้น 5 ตำรวจภูธรจังหวัดมุกดาหาร