วันที่ 19 มิถุนายน 2562 เวลา 08.30 น. นายวิริยะ ทองผา รองนายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดมุกดาหาร ร่วมกิจกรรมสืบสานศาสตร์พระราชา “เอาแฮงแปงสร้าง ดงมอนโคกหนองนาศาสตร์พระราชา เขียนตำราบนแผ่นดิน พื้นที่ชุมชนตำบลดงมอน ณ พื้นที่นา นายจอมสี ศิริกาล หมู่ที่ 2 ตำบลดงมอน อำเภอเมือง จังหวัดมุกดาหาร