วันที่ 13 มิถุนายน 2562 เวลา 09.30 น. นายธนภพ วิเศษบำรุงเจริญ เลขานุการนายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดมุกดาหาร ได้รับมอบหมายจากนายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดมุกดาหาร

โดยมีนายสัตวแพทย์ สรวิศ ธานีโต อธิบดีกรมปศุสัตว์เป็นประธานในพิธีเปิดฯ ณ สะพานมิตรภาพแห่งที่2 มุกดาหาร-สะหวันนะเขต อำเภอเมือง จังหวัดมุกดาหาร