นที่ 12 มิถุนายน 2562 เวลา 11.00 น. นายวรายุทธ สงวนพวก เลขานุการนายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดมุกดาหาร ได้รับมอบหมายจากนายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดมุกดาหาร ร่วมเปิดโครงการแก้ไขปัญหาผู้เสพยาเสพติดในระบบสมัครใจ ศูนย์ปรับเปลี่ยนพฤติกรรมจังหวัดมุกดาหาร ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2562 ผู้สมัครใจเข้าร่วมโครงการในครั้งนี้จำนวน 93 คน โดยมีนายศักดิ์สิทธิ์ สกุลลิขเรศสีมา รองผู้ว่าราชการจังหวัดมุกดาหาร เป็นประธานในพิธีเปิดฯ ณ กองร้อย อส.จ.มห. 1
องค์การบริหารส่วนจังหวัดมุกดาหาร ได้มอบลูกตระกร้อจำนวน 2 ลูก และน้ำหวานจำนวน 120 ขวด ให้กับโครงการดังกล่าวฯ