วันที่ 5 มิถุนายน 2562 เวลา 09.00 น. นางเลขา บุตดีวงศ์ รองนายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดมุกดาหาร ร่วมเป็นเกียรติและกล่าวต้อนรับคณะกรรมการ
ประเมินผลงานวิทยฐานะ ผู้อำนวยการ สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาเชี่ยวชาญ ณ ห้องประชุมคุรุมุกดา สพป.มุกดาหาร