วันที่ 31 พฤษภาคม 2562 กำหนดแนวทางในการจัดทำแผนพัฒนาท้องถิ่น

วันที่ 31 พฤษภาคม 2562 เวลา 09.30 น. นางเลขา บุตดีวงศ์ รองนายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดมุกดาหาร คณะผู้บริหาร พร้อมด้วยสมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัดมุกดาหาร หัวหน้าส่วนราชการ ข้าราชการ พนักงานจ้าง โดย อบจ.มุกดาหาร ร่วมกับคณะกรรมการพัฒนา อบจ.มุกดาหาร เพื่อแจ้งแนวทางการพัฒนาท้องถิ่น รับทราบปัญหา ประเด็นการพัฒนา เพื่อนำมากำหนดแนวทางในการจัดทำแผนพัฒนาท้องถิ่น ณ ห้องแก้วมุกดา ชั้น 3 โรงแรมพลอยพาเลซ

Share: