เมื่อวันที่ 16 พฤษภาคม 2562 นาย วิริยะ ทองผา รองนายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดมุกดาหาร พร้อมด้วยนายวรายุทธ สงวนพวก เลขานุการนายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดมุกดาหาร และสมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัดมุกดาหาร ร่วมพิธีเปิดงานจุดบั้งไฟแสน ณ สนามโรงเรียนบ้านดงมอน ตำบลผึ่งแดด อำเภอเมือง จังหวัดมุกดาหาร