วันที่ 15 พฤษภาคม 2562 นายวิริยะ ทองผา รองนายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดมุกดาหารพร้อมด้วย นายวรายุทธ สงวนพวก เลขานุการนายกองค์การบริการส่วนจังหวัดมุกดาหาร และคณะได้รับเกียรติให้เป็นประธานเปิดการแข่งขันกีฬาชุมชนสัมพันธ์ ณ สนามกีฬาโรงเรียนบ้านดงมอน ตำบลดงมอน อำเภอเมือง จังหวัดมุกดาหาร