วันที่ 9 พฤษภาคม 2562 นายวิริยะ ทองผา รองนายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดมุกดาหารได้ร่วมเป็นเกียรติมอบทุนสนับสนุนในการพัฒนาชุมชนบ้านพังคองป้ายทางเข้าหมู่บ้าน