พิธีถวายราชสักการะ พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว รัชกาลที่ 10 และรับชมการถ่ายทอดสดพระราชพิธี บรมราชาภิเษก จากโทรทัศน์รวมการเฉพาะกิจแห่งประเทศไทย ณ หน้าศาลากลางจังหวัดมุกดาหาร

วันที่ 6 พฤษภาคม 2562 เวลา 16.00 น. นางเลขา บุตดีวงศ์ รองนายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดมุกดาหาร คณะผู้บริหาร ปลัดองค์การบริหารส่วนจังหวัดมุกดาหาร รองปลัดองค์การบริหารส่วนจังหวัดมุกดาหา หัวหน้าส่วนราชการ ข้าราชการ พนักงานและลูกจ้างในสังกัด ร่วมพิธีถวายราชสักการะ พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว รัชกาลที่ 10 และรับชมการถ่ายทอดสดพระราชพิธี บรมราชาภิเษก จากโทรทัศน์รวมการเฉพาะกิจแห่งประเทศไทย ณ หน้าศาลากลางจังหวัดมุกดาหาร

Share: