ร่วมพิธีเปิดการใช้บริการ “เลื่อนล้อต่อภาษี” Drive Thur for Tax และร่วมปลูกต้นรวงผึ้ง ต้นไม้ประจำรัชการที่ 10

วันที่ 30 เมษายน 2562 นางมลัยรัก ทองผา นายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดมุกดาหาร ร่วมพิธีเปิดการใช้บริการ “เลื่อนล้อต่อภาษี” Drive Thur for Tax และร่วมปลูกต้นรวงผึ้ง ต้นไม้ประจำรัชการที่ 10 โดยมีนายศุภกร มูลสุวรรณ รองผู้ว่าราชการจังหวัดมุกดาหาร ประธานในพิธีเปิด ณ สำนักงานขนส่งจังหวัดมุกดาหาร

Share: